The first bonsai show

Sep 17, 18 2016 – Our first bonsai show

Our first Bonsai exhibition ended but the sound and the image still exists here. We were surprised when one of our friends was quickly posted on his website. You can see it just click here

Although only 2 days to present, however, we have prepared for more than 3 months. Although only 10 single members met weekly to review and work on our plans, materials, colors and design. We were very careful to design a booth to present a large number of bonsai trees. Whenever Tom called up to work on certain projects, the Dee and Hai always answered immediately. Other members can work devotedly on weekends. Tom and Dinh are seen as the master mind of all projects. We have completed all the projects at the last minute with passion and pride.

After reaching the room measurements Tom has decided to present a number of trees around the room and some will lie interspersed in the middle of the room. Main purpose is to look for transient, therefore we must choose plants thoroughly. With the desire and the size of the room we limit the number of trees is 25. Although the number of trees is small but full of quality trees. Everybody prepared their plants as well as bonsai shelves for the main trees and accent plants.

​Finally, the show is here. Below are  viewers on 2 days of the show.
We  also have a demo at 1 PM on 9/17/2016 by Thuân Dinh and Tom Vuong. Thuan has picked a prostrada juniper to be a target of viewers.


​Our viewers concentrate to watch and listen how the tree being magically transformed step by step. When finishing we have a successful raffle. The tree becomes grand prize winning raffle.


The picture is taken before the winner bringing the prize home below:See you all on the next show.


Cuộc triển lãm đầu tiên của chúng tôi


​Cuộc triển lãm bonsai đầu tiên của chúng tôi đã kết thúc nhưng những âm thanh và hình ảnh vẫn còn tồn tại ở đây. Chúng tôi ngạc nhiên khi một trong những người bạn của chúng tôi đã nhanh chóng đăng tải  bonsai của chúng tôi trên trang web của mình. Bạn có thể nhìn thấy nó chỉ cần nhấp vào đây

Mặc dù chỉ trình bày 2 ngày, tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị trong hơn 3 tháng. Mặc dù chỉ có 10 thành viên duy nhất gặp nhau hàng tuần để xem xét và làm việc về kế hoạch của chúng tôi, nguyên vật liệu, màu sắc của tấm trãi bàn và màu của tấm bình phong. Chúng tôi đã rất cẩn thận để thiết kế một gian hàng để trình bày một số cây bonsai lớn. Bất cứ khi nào anh Tom gọi lên để làm việc về dự án nào đó thì anh Dee và Hải luôn trả lời ngay lập tức. Các thành viên khác có thể làm việc tận tụy vào cuối tuần. Anh Tom và anh Đinh được xem như người hướng dẩn của tất cả các dự án. Chúng tôi đã hoàn thành tất cả các dự án ở những phút cuối cùng với niềm đam mê và tự hào.
Sau khi đo đạt căn phòng Tom đã quyết định chưng bày một số cây xung quanh căn phòng và một số cây sẽ chưng bày xen kẽ ở giữa phòng. Mục đích chính là có cái nhìn thoáng toàn diện, do đó chúng ta phải chọn các cây bonsai thật đẹp mắt. Với mong muốn và kích thước của căn phòng, chúng tôi hạn chế số lượng cây là 25. Mặc dù số lượng cây tuy ít nhưng đầy đủ điều kiện hoàn hảo. Mọi người chuẩn bị cây bonsai của họ cũng như kệ bonsai cho cây chính và cây kiểng phụ rất đầy đủ.
Cuối cùng, cuộc triển lãm đã đến với mọi người nơi đây. Bạn có thể nhấn vào đây để xem Gallery

117 E Simmons Ave, Anaheim, CA 92802.

We have a monthly meeting on the forth Sunday of each month. The following meetings are set for the year 2017:

Jan 22 - Potluck lunch

Feb 25,26 - Host Bonsai-A-Thon XXI

Mar  26 -  Regular meeting

Apr 23  -  Regular meeting

May 28 -  Regular meeting
June 25 -  Regular meeting
July 23 -  Regular meeting
Aug 19-20 – Our second bonsai show
Sep 24 – Regular meeting
Oct 22 - Regular meeting
Nov 26 - Regular meeting
Dec 24 – Cancelled


 

OUR MEEting

​​​Invitation to our Second Bonsai show


​​​​Viêt


Biên bản của phiên họp 11/12/16
Thời gian:
Như đã hẹn trước hội Việt Bonsai Association (VBA) và hội Việt Bonsai Today (VBT) gặp nhau tại 9800 Bolsa Ave. thành phố Westminster CA lức 11:30 trưa.
Nhân sự tham dự:
Hội VBS gồm có các anh: Phan Diệu, Nguyễn Sĩ, Nguyễn Sơn, Nguyễn Phương và Nguyễn Nghi
Hội VBT gồm có các anh: Vương Tuấn, Nguyễn Đệ, Nguyễn Ken, Hải Vũ, Đinh Thuận,và Nguyễn Lành.
Mục đích:
1. Gặp gở làm quen để đưa tới sự kết hợp 2 hội VBS và VBT làm một. Hai hội có chung tên là Việt Bonsai. Tuy nói hai nhưng là một hội vậy chúng ta có thể gọi nó là Hội Việt Bonsai mà không cần phân biệt.
2. Dự định sẻ có một bửa họp để bàn giao tài liệu và hình ảnh từ VBA đến VBT.
3. Thành phần ban điều hành được báo cáo cho tiểu bang California gồm có:
  Hội trưởng:         Định Nguyễn
  Thủ quỹ:            Bình Đỗ
  Thư ký:             Lành Nguyễn
  Đặc trách pháp lý:  Sĩ Nguyễn (agent for services)
 
4. VBA yêu cầu sau khi kết hợp, các hội viên của VBA trở thành hội viên thường trực của Hội Việt Bonsai.
5. Được biết bà Cao Thu có nhã ý tặng một chậu bonsai lớn và một kệ chưng cây cho Hội Việt Bonsai mới và sẻ được bán đấu giá trong lần triển lãm tới, thay cho lời chúc "nhiều may mắn". 
Cuối phiên họp lúc 13 giờ, chúng tôi có chụp ảnh lưu niệm mà lòng thật vui.